Monday, 21 November 2016

RINGKASAN PEMBENTANGAN BAJET TERENGGANU 2017 #BajetTerengganu2017*#Bajet2017 Terengganu*

*BAJET TERENGGANU 2017 : PROJEK DAN PROGRAM PENDIDIKAN*

RM 42.6 Juta Untuk Pendidikan Negeri Terengganu Membangunkan ,Odal Insan Sebagai Pelaburan Jangka Panjang  Serta Memperkasakan Pendidikan

RM 150 ribu - Road show karnival kerjaya dan program softskills

RM 50 ribu - Latihan kemahiran kepada pelajar OKU


*#Bajet2017 TERENGGANU*

BAJET TERENGGANU 2017 : BANTUAN PERSEKOLAH, BANTUAN HARI RAYA,

Kerajaan negeri meneruskan bantuan persekolahan dan bantuan hari raya dengan terma dan syarat yang ditetapkan

*Bantuan Persekolahan*

Bantuan RM 100 seorang kepada pelajar keluarga miskin berpendapat kurang RM 2500 (penambahan daripada RM 2000)

Maksima 2 pelajar dalam 1 keluarga

RM 10 juta peruntukan dengan 100,000 pelajar mendapat manfaat

*Dana Bakti Remaja*

RM 20 Juta - Manfaat kepada 100,000 belia

*PEMBANGUNAN BELIA & SUKAN*

RM 5 RIBU - KEPADA PERSATUAN BELIA AKTIF - MANFAAT 431 PERSATUAN AKTIF


*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : PEMBANGUNAN KELUARGA DAN MASYARAKAT*

MEMPERKASAKAN PEMBANGUNAN  MODAL INSAN PROGRAM KELUARGA BAHAGIA SEBAGAI PELABURAN JANGKA PANJANG

RM 1.2 JUTA - MANFAAT 4 RIBU PASANGAN

RM 16 JUTA - PEMBINAAN  7 BUAH MASJID BAHARU  DI 6 DAERAH

RM 200 RIBU - KEMPEN PROGRAM SOLAT SUBUH BERJEMAAH DAN SOLAT SUNAT DHUHA

RM 5 RIBU - BANTUAN ONE OFF PENGURUSAN J3K, MANFAAT UNTUK 991 J3K

#bajetterengganu2017
#bersamamelangkahkehadapan
#pelancongan #visitterengganu #beautifulterengganu*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : PEKERJAAN*

RM 150 RIBU - KURSUS KEMAHIRAN JANGKA PENDEK BESERTA PEMBERIAN START UP KIT

RM 400 RIBU - INOVASI PROGRAM PEMBANGUNAN PRODUK (PEMBUNGKUSAN & PELEBELAN)

RM 3 JUTA - PEMBINAAN RUANG-RUANG PERNIGAAN

RM 3 JUTA - KEMUDAHAN SKIM DANA USAHAWAN

RM 3.36 JUTA - MEWUJUDKAN PROGRAM TRANSFORMASI GERAI DESA SELURUH TERENGGANU

RM 1 JUTA - PENGUKUHAN PROGRAM USAHAWAN GRADUAN  TERENGGANU (FUGT)

RM  1.6 JUTA - LATIHAN & PROGRAM KEUSAHAWAN MELAHIRKAN GOLONGAN MAHIR DALAM KRAF


*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : MENGATASI MASALAH BANJIR*

RM 35.9 JUTA - MENANGANI MASALAH BANJIR

RM 70 JUTA - PROJEK PENYUSUNAN SEMUA PEMBANGUNAN MUARA SUNGA TERENGGANU

*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : iNFRASTRUKTUR & KEMUDAHAN AWAM *

RM 118.2 JUTA - MENAIKTARAF LALUAN FT3 JALAN KUALA TERENGGANU KE KUANTAN

JAMBATAN PULAU SEKATI & JAMBATAN ANGKAT - BEROPERASI 2017

MENAIKTARAF TERMINAL BAS MBKT - STRUKTUR BANGUNAN DAN LOT-LOT KOMERSIAL YANG SEDIA ADA

PERLAKSANAAN 'MY BUS MELALUI TRANSFORMASI BAS HENTI-HENTI (SBST) - MELIBATKAN 14 LALUAN DAN 27 BUAH BAS


*BAJET TERENGGANU 2017 : PERUMAHAN*

SYARAT KELAYAKAN PEMOHONAN RUMAH MAMPU MILIK - RM 3 RIBU KEPADA RM 3,500

MEWUJUDKAN TABUNG PERUMAHAN MAMPU MILIK

PENGENALAN KAEDAH PEMILIKAN KONSEP SEWA DAHULU - BAYARAN SEWA BULANAN SEBAGAI DEPOSIT

42,094 UNIT RUMAH - 14, 225 UNIT RUMAH TELAH SIAP


*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : KESIHATAN*

RM 1 JUTA - KEMPEN KESEDARAN BASMI DENGGI DAN ZIKA

RM 6 JUTA - MEMBINA 3 PUSAT HEMODIALISIS - MANFAAT SERAMAI 3,000 ORANG

MEWUJUDKAN PUSAT PERLINDUNGAN GELANDANGAN DAN ORANG KURANG WARAS

PENUBUHAN PUSAT WARGA EMAS

TERUS TUKAR BAUCER (TTB) - SETIAP BULAN KEPADA PENERIMAAN JKM & MAIDAM

TABUNG DARUL IMAN - BANTUAN RAKYAT YANG MENGALAMI MUSIBAH  DAN MEMERLUKAN BANTUAN PERUBATAN*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : PERTANIAN*


RM 4.65 JUTA BAGI PROJEK PERTANIAN YANG BERBENTUK ‘PEOPLE CENTRIC’ & RM500,000 PEMBEKALAN PERALATAN SARANG UNTUK PENGUSAHA  MADU LEBAH DAN KELULUT

*#Bajet2017 TERENGGANU*

*BAJET TERENGGANU 2017 : PELANCONGAN*


RM 80 JUTA DIPERUNTUKKAN BAGI MEMPERKASA SEKTOR PELANCONGAN


#bajetterengganu2017

#bersamamelangkahkehadapan
#pelancongan #visitterengganu #beautifulterengganu